Принудително премахнаха 9 автомобила в Стара Загора, излезли от употреба

Принудително премахнаха 9 автомобила в Стара Загора, излезли от употреба

Девет автомобила, които са излезли от употреба, бяха принудително премахнати от междублокови пространства и общински паркинги в Стара Загора. Над 90 от описаните през тази година превозни средства са доброволно предадени в център за разкомплектоване. Процедурата по преместване на моторни превозни средства от държавна или общинска собственост включва връчване на предписание на собственика.

След това започва да тече 14-дневен срок, в който е редно автомобилът да бъде премахнат. Според нормативната уредба – преместването му на друга локация, освен частен имот или специализирана площадка за разкомплектоване, не спира вече стартиралата процедура.

Излезлите от употреба моторни превозни средства, които се намират върху общинска или държавна собственост и не са предадени доброволно от собствениците си в център за разкомплектоване, се транспортират принудително. Площадката се намира в кв. „Индустриален“ и за нея отговаря фирма „ДК Софтрейд“ ЕООД.

Проверки се извършват редовно и по информация на граждани, които са забелязали паркирани от дълго време коли, видимо в лошо състояние, на които липсват стикери за техническа изправност или са без регистрационни табели. Сигнали може да бъдат подавани на безплатния Горещ телефон на Община Стара Загора - 0800 157 37, както и писмено или по електронен път.