Започна рекултивацията на старото депо за битови отпадъци в Стара Загора

▶ Започна рекултивацията на старото депо за битови отпадъци в Стара Загора

Община Стара Загора започна реализирането на проект за закриване и рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци, разположено в местността Мандра баир. Средствата за дейностите са в размер на над 7 млн. и 200 хиляди лева по Оперативна програма „Околна среда“. Сметището не функционира от четири години, тъй като през 2016-а край старозагорското село Ракитница заработи Регионалната система за управление на отпадъците.

Закриването на старото депо е от голяма полза за околната среда. „Ще имаме по-чисти почви, води и въздух. Спомняте си преди години как това сметище се палеше всяка година, особено през лятото, и тлееше със седмици и замърсяваше въздуха на Стара Загора“ – заяви кметът Живко Тодоров.

Част от работата включва предепониране и уплътняване на съществуващи отпадъци; изграждане на охранителна дига, дренажна система и специализирани съоръжения. Чрез газови кладенци и инсталации за обезвреждане ще бъде премахнат сметищният газ. Техническа рекултивация ще се извърши на площ от над 121 хил. кв. метра. Тя включва полагане на минерален 50-сантиметров запечатващ пласт от глина, уплътнен пласт от земна маса с дебелина 70 сантиметра и хумусен пласт от 30 сантиметра.

Реализацията на проекта ще доведе до значително намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, предизвикани от отделяне на сметищния газ или от неговото самозапалване.

Старото сметище на Стара Загора трябва да бъде рекултивирано до средата на април 2022 г. и ще се използва трайно като пасище.

Сметището в местността Мандра баир не се ползва след като през 2016 г. започна дейността на регионалната система за управление на отпадъците, намираща се край с. Ракитница. Стара Загора има модерна сепарираща инсталация за битови отпадъци. Чрез нея се оползотворяват значителни обеми (близо 50%) от неопасните твърди битови отпадъци на града и това води до намаляване на количеството за депониране и съответно – до спестяване на средства.

В церемонията по полагане на символична първа копка за реализация на проекта участваха още областният управител на Стара Загора Гергана Микова, заместник-кметовете Йордан Николов и Янчо Калоянов, главният архитект на Общината Виктория Грозева, главният еколог Маргарита Георгиева и др.

IMG 4819

DJI 0033

 

Изпълнението на проекта ще доведе до значително намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, предизвикани от отделяне на сметищния газ или от неговото самозапалване

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24