Стара Загора е вторият най-добър български град

Стара Загора е вторият най-добър български град за живеене

Стара Загора спечели второ място в годишната класация на електронното издание FOREIGNER BG за най-добрите български градове за живеене през 2020 г. Първото място е присъдено на София. Стара Загора се отличи сред останалите претенденти по няколко основни показатели. Според проучването, средната годишна заплата през 2019 г. достига 13 190 лева.

Ръстът от 8%, се доближава до средния за страната и е подкрепен от увеличението на доходите в областта. Сравнително високите доходи на населението и значителният размер на БВП в областта водят до намаляване на бедността. Развитието на пазара на труда в Стара Загора е впечатляващо, като делът на безработицата достига 2,3%.

Местните данъчни нива са сред най-ниските в страната. Това създава благоприятни условия за развитие на бизнеса. Средната ставка на данъка върху нежилищните имоти на юридически лица е най-ниската от всички области в страната. Данъкът върху прехвърлянето на собственост и данъкът върху таксиметров превоз на пътници също са по-ниски от средните.

Централното разположение на област Стара Загора и равнинният терен позволяват бързото развитие на пътната и железопътната инфраструктура. Плътността на пътната мрежа е на нивото на средните за страната, а делът на магистралите и първокласните пътища е изключително висок – 28,6% при средно 18,4% за цяла България. Качествената пътна настилка е около средното ниво за страната от 40,5%.

Критериите за оценка включват още: образование, здравеопазване, ред и сигурност, култура и др., където Стара Загора също има завидни показатели, информираха от пресцентъра на Община Стара Загора.

В проучването участие са взели още Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.

stara zagora grad

stara zagora opera

stara zagora zhabkite

stara zagora samarsko zname

www.infoz.bg  www.infoz.bg