Информационни дни по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ ще се проведат в Стара Загора

Информационни дни по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ ще се проведат в Стара Загора

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира за четвърти път информационни дни по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 -2013.

Проектът финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 града. Целта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда.

Информационната кампания ще се проведе в общо 36 града в периода 03 август – 5 септември 2015. Във всеки от тях ще бъде разположен информационен кът, в рамките на който гражданите ще имат възможност да получат информационни материали по проекта и експертни консултации, както и да се запознаят с текущото изпълнение на проекта и други действащи инициативи.

Община Стара ЗагораИнформационни дни по проект „Енергийно обновяване на българските домове” в Стара Загора ще се проведат в периода 14 - 17 август 2015 г. пред сградата на Общината от 17:30 до 19:30 часа.

Информация за конкретните локации на информационния кът във всяка община можете да намерите на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, секция „Обновяване на жилища“, под-секция „Информационни дни“.

Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Той се изпълнява от дирекция „Жилищна политика“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и е с продължителност на изпълнение 46 месеца, от април 2012 г. до декември 2015 г. До момента са проведени три информационни кампании - една през есента на 2012 г. и две през пролетта и есента на 2013 г.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема