Инж. Тихомир Томанов: От опожаряването на горите губи цялото общество

Човешката небрежност причини немалко пожари през лятото на 2015 г. По данни на Министерството на земеделието и храните, в резултат на 220 пожара до момента са засегнати 12 000 дка горски площи. 3500 дка от тях са собственост на общини. Най-засегната е община Хасково - с 1445 дка.

60% от унищожените гори са широколистни, 20% - иглолистни, 2% - смесени и 18% - незалесени терени. За потушаването на огнената стихия средно на един декар са необходими 1000 лева. Още толкова трябват за залесяване.

инж. Тихомир Томанов - изпълнителен директор на Асоциация "Цената на един декар гора, в зависимост от характеристиките ѝ, дървесните видове и възрастта, варира между 1000 и 4000 лева. В нея обаче не се включват обществените ѝ функции и ползи, защото няма как да бъдат остойностени. Затова от опожаряването на горите губи не само собственикът им, но и цялото общество" - заяви изпълнителният директор на Асоциация "Общински гори" инж. Тихомир Томанов.

Според него се наблюдава тенденция на намаляване на горските пожари, до голяма степен от превантивните дейности. Повишава се и нетърпимостта на обществото към посегателствата върху горите. По данни на Изпълнителната агенция по горите за последните 15 години, средногодишно са опожарявани 110 000 дка.

Инж. Томанов призовава природозащитните организации да окажат съдействие на горските власти като активно използват своите методи и насочат вниманието на обществото към задължението и отговорността да пази българските гори.

Асоциация "Общински гори" е учредена на 25 септември 2008 година. Тя е сдружение на общините – собственици на гори в Република България. Председател на Управителния съвет е кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24