▶ Мирослав Йотов: Потребителите трябва да са информирани какви предпазни маски закупуват

При избора на маска трябва да разполагаме с цялата необходима информация, за да знаем до каква степен ще бъдат изпълнени очакванията ни за защита. Тези маски, които попадат в категорията лични защитни средства, трябва да отговарят на изискванията на Регламент 425 от 2016 г. Те се контролират от Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН).

Другият вид са медицинските маски и са предназначени за работещите в болничните заведения.

Всички останали, извън посочените два вида, са така наречените хигиенни маски, които са под контрола на Комисията за защита на потребителите. Това съобщи инж. Мирослав Йотов, главен директор на Главна дирекция „Надзор на пазара“ в ДАМТН. Той беше лектор в Информационен ден „Прилагане на изискванията на Регламент 425/2016 на Европейския съюз относно личните предпазни средства“, организиран от Центъра за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) – Стара Загора.

cies sz

Маските от първата категория са разделени в три класа според процента на филтриране на въздуха – съответно 52, 92 и 98%. Те са обозначени с FFP1, FFP2, FFP3. Друго важно за потребителите е маските да има инструкция за ползване на български език.

„Маските, които се изработват от шивашки фирми са хигиенни, но могат да бъдат и лично предпазно средство, ако преминат изпитанията при нотифициран орган и докажат, че попадат в един от класовете за филтриране на въздуха“ – поясни инж. Йотов.

Държавната агенция по метрология и технически надзор извършва регулярни и извънредни проверки на предлаганите на пазара лични защитни средства. Обхванати са и електронни платформи, търгуващи с тях. На нарушителите се налагат санкции.

По време на лекционната част на информационния ден управителят на Центъра за изпитване и европейска сертификация инж. Благовеста Шинева запозна присъстващите с дейностите в конкретната област, с които Центърът може да бъде от полза за предприятията – производители, търговци, вносители и дистрибутори на лични предпазни средства. Беше дадена информация и за новия стандартизационен документ СД CEN/CWA 17553 – Маски за лице за населението и ръководство за минималните изисквания и методите за изпитване и използване.

Инж. Мирослав Йотов говори за видовете предпазни маски и за установени нередности и некоректни практики

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber