Комплексът за социални услуги в Стара Загора навърши 15 години

На 5 октомври Комплексът за социални услуги в Стара Загора навършва 15 години от своето основаване. За този период са били подкрепени над 10 000 деца и родители, които са имали трудности. Около 400 от тях – майки и деца, са ползвали услуги по настаняване в Звено „Майка и бебе“. Повече от 100 специалисти и над 300 доброволци са работили за повишаването на благополучието на семействата, потърсили помощ.

Над 2000 са дарителите помогнали през годините в различни инициативи. Средно месечно близо 150 деца и възрастни ползват услуги в Комплекса, съобщи ръководителят му Диана Димова.

socialni uslugi

През годините Комплексът се разви като място, в което жертви на насилие – деца и жени, търсеха убежище и помощ; майки с деца, останали без подслон, поискаха закрила; деца, живеещи в институции, учиха нови умения за живота и се забавляваха; родители, разкъсвани от конфликти, намираха отговори; кандидат-осиновители и приемни родители получаваха знания и подкрепа; родители на деца с проблеми в развитието намираха надежда.

Мисията на Комплекса за социални услуги е да бъде сигурно, дружелюбно, отворено и подкрепящо място за децца и родители. Хората, които ползват услугите на Комплекса често срещат трудности, преминали са или преминават през различни страдания.

Екипът се стреми да им помогне да върнат достойнството си, да открият ресурсите в себе си, в близките си, в институциите, за да продължат напред. Усилията на екипа на Комплекса продължават да са насочени към развиване на уменията и капацитетът за родителстване на родните семейства. Зад всички цифри стоят десетки хиляди часове в търсене на решения в най-добрия интерес на децата.

042/ 660328, ул. „Христо Ботев“ 205, Стара Загора

Повече информация за Комплексът за социални услуги в Стара Загора

Комплексът за социални услуги, предлага пакет от услуги, предназначени за деца и семейства, с цел провеждане на деинституционализация, предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, реинтеграция, подготовка в умения за независим и социална интеграция на деца от институционална грижа, превенция на насилието и отпадане от училище, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Организацията, която към момента управлява Комплекса е Фондация „Мисия Криле“. Тя е лицензирана към Държавна агенция за закрила на детето и регистрирана в Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на услугите Център за обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе“.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора включва:

  • Център за обществена подкрепа на деца и семейства, който предоставя пакет от социални услуги, насочени към предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, реинтеграция и подготовка на децата от институционална грижа за независим и достоен живот, подкрепа на приемни родители и осиновители, превенция на насилието, отпадането от училище и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.
  • Звено „Майка и бебе“ – услугата предоставя подслон и подкрепа на майки, при които по социални, психологически или медицински причини има риск от изоставяне на детето. Материалните условия са близки до семейните и животът е организиран на принципа на най-близко съответствие до дома, до естествените условия.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg