Изложба за Цар Самуил е експонирана в Стара Загора

Изложбата „Ненадминат по сила и ненадминат по храброст“ е част от националната програма за почитане на 1000-годишнината от битката при Ключ (29 юли 1014 г.) и от смъртта на Цар Самуил (997 – 1014) на 6 октомври 1014 г. Тя е експонирана в Архитектурен комплекс „Музей на религиите” и ще остане до края на октомври.

Плакат на изложбатаПодготвена е съвместно от Националният археологически институт с музей при БАН и Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ при СУ „Св. Климент Охридски“.

Изложбата има за цел да разкаже в образи и кратки текстове на български и на английски език за времето, в което живее и управлява Цар Самуил, за неговото семейство и за историческия спомен за него, за силата и мъдростта на едно управление, за победите, грешките и пораженията. Средновековни миниатюри, текстове на хронисти, каменни надписи, археологически материали, карти, реконструкции и съвременни фотографии на паметници и места, където е протичал животът на българите, и където достойно се е отстоявала независимостта на Българското царство разкриват драматизма на тази петдесет годишна българо-византийска епопея (968 – 1018).

Изложбата е не просто разказ за управлението на един средновековен владетел. Тя е преди всичко разказ за битките за независимата българска държавност.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Регионален исторически музей - Стара Загора)