Важни сгради и обекти в Стара Загора ще се финансират чрез кредит

Обновяването на важни сгради и обекти в Стара Загора ще се финансира чрез кредит

По време на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора с 48 гласа „за“ беше подкрепено поемането на дългосрочен общински дълг под формата на дългосрочен кредит от Обединение „Фонд за устойчиви градове“ и Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, което ще даде възможност за обновяването на Летния театър в парк „Митрополит Методий Кусев“.

С пари от заема ще бъдат финансирани също и дейностите по реконструкцията и обновяването на Драматичен театър „Гео Милев“ и ремонта и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“. Размерът на дълга е 13,450 млн. лева, а срокът на погасяване е 180 месеца. Общинските съветници одобриха удължаване с шест месеца в срока на усвояване на съществуващия дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“.

По време на обсъжданията представителят на фирмата изпълнител Симеон Атанасов, увери общинските съветници, че изгубеното досега време ще бъде наваксано и в следващите 6 месеца обектът ще бъде изцяло завършен. „В началото на изпълнение на проекта имахме някои проблеми, което забави неговата реализация. Към днешна дата това забавяне е наваксано и към момента се работи усилено по реализацията му. Това е един проект, който не е за подценяване, и който трябва да бъде много добре съобразен с хабитата на животните и тяхното обслужване“, обясни Атанасов. Той допълни, че всички дейности, които се изпълняват, се съобразяват с препоръките на директора на Зоопарка д-р Радослав Михайлов и целят по-малко притеснение за животните.

На заседанието на Общинский съвет беше приета на второ четене Наредбата за изменение на наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора. На първо четене бъде разгледана и гласувана Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора, съобщиха от Общината.

По време на заседанието старейшините утвърждиха промени в Общинската транспортна схема от квотата на Община Стара Загора. С цел улесняване на пътуващите по маршрута на автобусна линия №23 ст. „Берое“ – кв. „Дъбрава“ ще бъде изградена допълнителна спирка: болница „Тракия парк“ само в посока от ст. „Берое“ към кв. „Дъбрава“. Промени ще има в разписанията на автобусни линии № 17 и № 64. Одобрено беше и запазване на броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Стара Загора, при запазване на сега действащите тарифи за таксиметров превоз на пътници.

Подкрепено беше откриването на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на общинското дружество „Мересев“ ЕООД. Общинските съветници гласуваха промени в съставите на две от постоянните комисии – Постоянната комисия по териториално, селищно развитие и транспорт – от която беше освободен Боян Кулев. Той ще бъде заместен от Мария Жекова. В състава на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности беше избран Боян Кулев. По време на октомврийското заседание беше избрана Мария Жекова за пълномощен представител на Община Стара Загора в Асоциацията на общинските гори.

С пълно единодушие беше одобрено финансирането на проект „Усмихни се!“ на СНЦ „Инър Уийл клуб Стара Загора – Берое“. Обхватът на проекта е фокусиран върху поне 120 деца със специални потребности, отглеждани от родител в дома си, посещаващи дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца, и такива, настанени в центрове за настаняване от семеен тип, на възраст 5-18 години.

Одобрено беше именуването на улица „Траяна“ в село Богомилово, както и финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на 5 двойки – съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми.

Съветниците взеха решение за продажба на пет общински жилища на настанени в тях наематели, както и удължаване срока на 23 договора за наем на търговски маси, находящи се на Централен зеленчуков пазар и микропазари в община Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg