В Стара Загора функционира съдебно-информационна система за гражданите

За Стара Загора функционира съдебно-информационна система за гражданите

В Съдебната палата в Стара Загора стартира съдебно-информационна система за гражданите. Тя има за цел да подпомогне комуникацията им със съдебните институции, като им предоставя полезна информация за делата на включените съдилища, насрочените заседания и др. Практично допълнение е възможността за абониране за информация по конкретно дело и автоматичното добавяне към календара на потребителя на открити съдебни заседания.

Част от целите на платформата е да повиши информираността на гражданите относно процедурите в съдебната система и да оптимизира времето им в съдебната сграда. Системата се състои от няколко допълващи се компонента – мобилно приложение, информационни интерактивни дисплеи в съдебната палата и вътрешна навигационна система, улесняваща ориентирането в сградата, която е във финална фаза на тестване.

Самата технология за позициониране на мобилните устройства в затворени пространства, разработена от екипа, е обект на допълнително усъвършенстване. QR-кодове, поставени на ключови места в сградата, ще предоставят директно на мобилните устройства на потребителите разширена информация относно конкретните канцеларии и деловодства, предоставяните от тях услуги, и необходимите за това документи. Системата е достъпна чрез приложения за телефони.

Разработени са версии на мобилното приложение за двете най-разпространени мобилни операционни системи („Андроид“ и на „Епъл“), които са вече достъпни за безплатно сваляне в съответните платформи.

Версията, предложена в момента има базова функционалност, но разработчиците и ръководството на съда имат амбицията да разширяват и надграждат възможностите на системата. Модулната структура позволява бързо да се въвеждат нови функции и услуги.

Съдебно-информационната система за гражданите е част от усилията на съдебната система за въвеждане и развитие на електронното правосъдие, и електронните услуги. Ръководството на съда и екипът на платформата са уверени, че подобни инициативи са стъпка за повишаване на доверието на гражданите към съдебната система. В същото време техническото решение е и част от мерките на съда във връзка с усложнената епидемична обстановка.

Системата е разработена от екип на Районен съд – Стара Загора: Стефан Чертоянов, системен администратор и Емил Лангазов – софтуерен инженер с голям опит в информационните решения. Във всички фази на проекта съдействие оказаха ръководството, магистрати и служители от Районен съд – Стара Загора, а също Окръжен съд и Окръжна прокуратура.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24