Уникалната мозайка „Дионисиево шествие” ще бъде експонирана в Стара Загора

В сградата на Регионалния исторически музей в Стара Загора ще бъде експонирана реставрираната мозайка „Дионисиево шествие”. Тя ще бъде официално представена на 25 август 2015 г. от 17:30 часа.

Мозайката беше разкрита при спасителни археологически проучвания в северната част на античния град Августа Траяна, в непосредствена близост до крепостната стена. Разкопките са проведени в три последователни сезона от 2009 г. до 2011 г.

Дионисиево шествиеПомещението, което е украсявала, е с размери изток-запад 10,10 м. Вероятно се е използвало за приемна (triclinium). Продължението на сградата попада под северния профил на проучения терен и е трудно да се установи до какви размери достига в посока север-юг. Въз основа на стратиграфските наблюдения при археологическите проучвания, мозайката може да се датира в третата четвърт на IV век, вероятно по времето на император Юлиан Апостат (360 - 363 г.).

Мозайката, с площ от 30 кв. м, е реставрирана с финансовата подкрепа на Американски научен център - София и фондация „Америка за България”. Проектът е с времетраене 1 година и включва: реставрация, консервация и експониране в подходяща среда.

Репортажът за проучванията на античната мозайка е подготвен и излъчен през 2011 г.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Регионален исторически музей - Стара Загора)