Студентите в Тракийския университет ще се обучават онлай до 30 ноември

Студентите в Тракийския университет ще се обучават онлайн

Студентите в Тракийския университет в Стара Загора преминават на онлайн обучение от 13 до 30 ноември. Изключение се допуска за практически занятия, които не могат да бъдат осъществени в електронна среда, както и за упражненията по клинични дисциплини, учебната практика и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от направленията „Хуманна медицина“, „Ветеринарна медицина“ и „Здравни грижи“.

Всичко това трябва да става при строго спазване на противоепидемиологичните мерки, гласи заповед на ректора доц. д-р Добри Ярков.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема