Модерно медицинско оборудване ще бъде представено в Университетска болница в Стара Загора

Изпълнените до момента дейности по проект „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ - Стара Загора, ще бъдат представени на 24 август 2015 г.

Пресконференцията ще се състои в 13 часа в конферентната зала на здравното заведение.

Участие ще вземат заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, д-р Елвира Фотева – директор на дирекция „Международни дейности, проекти и програми“, г-жа Марияна Василева – ръководител СРИП, директорът на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ доц. Йовчо Йовчев, членове на Борда на директорите и работещи в болницата, представители на местната власт и др.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г., с бенефициент Министерство на здравеопазването.

Университетска болница - Стара ЗагораПроектът за изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта възлиза на 5 400 336 лв., от които безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – 4 563 991 лв.

Основната цел на проекта е да се повиши качеството на медицинското обслужване в област Стара Загора, което ще допринесе както за повишаване качеството на живот на населението, така и за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие в агломерационния ареал на град Стара Загора.

Присъстващите на представянето на поредния етап от изпълнението на проекта ще се запознаят със строително-ремонтните работи и с доставена апаратура.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерството на здравеопазването)

На подобна тема