В Университетска болница работи високотехнологичен център за ранна диагностика на онкологични заболявания

В Университетска болница работи високотехнологичен център за ранна диагностика на онкологични заболявания

До 20 декември 2015 г. ще бъде изцяло оборудван високотехнологичният център за ранна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора.

Той е създаден в рамките на проект, финансиран по оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013".

Стойността е 5,4 млн. лева. Вече е доставена и работи модерна ендоскопска и лапароскопска апаратура, както и анестезиологичен апарат. На 24 август 2015 г. зам.-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски и изпълнителният директор на болницата доц. д-р Йовчо Йовчев откриха официално модернизираната по проекта Централна стерилизация. До края на септември ще бъдат доставени нов ядрено-магнитен резонанс и компютърен томограф.

доц. Йовчо Йовчев, д-р Адам Персенски и Мариана Василева"В Университетска болница в Стара Загора се създаде модерен център, оборудван с високотехнологична апаратура. Тя е от голяма полза за пациентите на здравното заведение, които годишно са около 24 000 души, защото ранната диагностика е от изключително значение за последващото лечение" - каза д-р Персенски.

Той добави, че целта на ръководството на Министерството на здравеопазването е да се осигури на пациента комплексна грижа. Именно затова се предлага функционално взаимодействие между онкодиспансерите и многопрофилните болници.

В рамките на проекта се провежда обучение на медицинските специалисти за работа с новата апаратура. то ще продължи и през следващата година. Това съобщи Мариана Василева - ръководител на Средносрочната рамкова програма в здравното министерство.

"До края на годината ще бъдат разкрити 10 нови работни места в отделението по образна диагностика и в Централната стерилизация в болницата" - каза доц. Йовчо Йовчев.

В рамките на проекта за изграждане на Център за ранна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора са извършени строително-ремонтни дейности на помещенията, в които ще работи високотехнологичната медицинска апаратура. Повишени са и мерките за енергийна ефективност.

"През следващите 5 години Министерството на здравеопазването ще инвестира чрез ОП "Региони в растеж" средства за подобряването на инфраструктурата на спешната помощ в България. Ще бъдат подменени с нови всички линейки в страната. Ще има обновяване и на сградния фонд" - добави зам.-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски.

infoz autor Венета Асенова, Илко Груев | www.infoz.bg

На подобна тема