Системата за електронен прием в детските градини в Стара Загора отваря на 7 януари

На 7 януари 2021 година в 12:01 часа ще бъде отворена системата за електронен прием в детските градини в община Стара Загора. Това ще даде възможност за регистрация на нови заявления за децата, родени през 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година. Резултатите от кандидатстването ще бъдат обявени на 26 март. Записването ще стане от 29 март до 9 април.

laptop

Съгласно Правилата за прием в детски градини, регистрирането на заявления за участие в класиране е за всяка календарна година (регистрирано заявление през предходната година се заличава и ако детето не е прието, в началото на новата календарна година трябва да се регистрира с ново заявление и с нов входящ номер).

В периода от 23 декември до 12:00 часа на 7 януари 2021 година, временно ще бъде спрян достъпът до сайта за регистрация и редакция на заявления за участие в класиране за постъпване в детски градини, яслени групи в детски градини и детски ясли.

График на предстоящите през 2021 г. класирания за детски градини.

www.infoz.bg  www.infoz.bg