Детски заведения и училища на територията на община Стара Загора имат готовност да отворят врати на 4 януари

От 4 януари 2021 г. се възобновяват посещенията в детските градини и детските ясли в Стара Загора. Всички детски заведения на територията на община Стара Загора са създали необходимата организация за приемането на децата, като процесът е съобразен със заповедите на министъра на здравеопазването.

По указания на Регионална здравна инспекция – Стара Загора за подновяване на  посещенията на децата от родителите не се изисква представяне на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

При възобновяване на посещението в детско заведение е необходимо родителите писмено да декларират обстоятелството, че не им е известно детето им да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на болест през последните 14 дни.

Ръководствата на всички училища от община Стара Загора са заявили готовност за възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас в първия работен ден на 2021 година.

detska gradina

www.infoz.bg  www.infoz.bg