Община Стара Загора ще преразгледа капацитета на многофункционалната спортна зала

Комисията за защита на конкуренцията излезе с решение, че е налице конфликт на интереси между оценителите и спечелилите конкурса за идеен проект за многофункционална спортна зала в град Стара Загора след подадена жалба от един от участниците в конкурса. Комисията посочва, че не става въпрос за грешка на администрацията.

„Става въпрос за това, че участникът не е декларирал възможен конфликт на интереси с представител на компетентното жури с председател ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия“ – това заяви на пресконференция кметът Живко Тодоров. Той уточни, че в тази ситуация не може да се говори за допуснати грешки от страна на общинската администрация, а за лична отговорност на самите участници в конкурса, защото те са анонимни за оценяващите проектите, но самите те знаят кой е в състава на журито.

Община Стара Загора няма да обжалва решението на Комисията за защита на конкуренцията. Право да направи това има класираният на първо място в конкурса. Ако това не стане в законноустановения срок, ще бъде издадена заповед за прекратяване на конкурса, каза още кметът.

Индикативната стойност за изграждането на многофункционалната спортна зала е 25 млн. лева. До момента Общината е получила с постановления на Министерски съвет общо 14,5 млн. лева. Живко Тодоров увери, че тези пари няма да бъдат загубени. Ще се проведат нови срещи с Камарата на архитектите за изготвяне на задание за обявяване на обществена поръчка за технически проект на обекта. Ще се обсъди и капацитетът на залата – дали да бъде с 5000 места, или броят им да бъде редуциран. В тази връзка ще се проведат срещи със спортните клубове, тъй като за провеждане на европейски състезания се изисква определен минимален капацитет. Целта е в залата да се провеждат и големи културни и бизнес събития. „Надявам се не само спортните клубове и федерации, но и всички компетентни хора и ползвателите на залата да подкрепят проекта“ – коментира Красимира Чахова, заместник-кмет на Стара Загора.

Пред журналисти кметът съобщи още, че Индустриална зона „Загоре“ е заета на 50% и очаква следващите месеци и останалата площ да бъде ангажирана. Водени са преговори с нов потенциален инвеститор, който ще обяви скоро своето решение. Сред приоритетите на общинската администрация през годината ще бъде изграждане на нова индустриална зона на терена на бившето летище. Има търсене на големи парцели, а и целим това в контекста на „Зелената сделка“, уточни Живко Тодоров.

По отношение на ремонтите, той посочи, че облагородяването на Станционната градина и цялостната модернизация на т. нар. Руски пазар ще бъдат завършени в срок, дори и по-рано. Работи се и по реновирането на Зоопарка.

Изпълнява се също така вторият етап от подмяната на водопроводната и канализационната мрежа в кв. „Самара 1“, което е по проект, финансиран от Програмата за управление на дейностите по опазването на околната среда. Асфалтирането и изграждането на тротоари е от бюджета на Общината. Предстои да започне и ремонт на Летния театър, стана ясно още по време на пресконференцията.

Заместник-кметът по социалните дейности Иванка Сотирова съобщи, че стартират дейности по преобразуването на Дома за деца, лишени от родителски грижи „Мария Терезия“ в Дом за възрастни хора. Общината има спечелени проекти пред Министерството на образованието и науката на стойност 2 млн. лева за изграждане на нова детска градина на освободения терен зад сградата на EVN България, както и на обща стойност 4,5 млн. лева за ремонт на сградата на бившето Първо основно училище, в което ще се помещава Гимназията за компютърни науки и математически анализи, и за изграждане на общежитие към нея.

С кредит, изтеглен от Общината, ще бъдат ремонтирани Средно училище „Васил Левски“ и Средно училище „Христо Ботев“. Към настоящия момент са реновирани всички детски ясли. Само три детски градини не са обновени, но са включени в новите програми. Единственото училище, в което не е правен основен ремонт е Основно училище „Самара“.

В пресконференцията участваха още замeстник-кметовете Йордан Николов, инж. Янчо Калоянов и Милена Желева, главният архитект Виктория Грозева и секретарят на Общината Делян Иванов.

todorov zamestnitsi 1

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg