В Стара Загора ще бъде открит Дом за хора с психични проблеми

Досегашният Дом за деца, лишени от родителски грижи „Теофано Попова“ в Стара Загора ще бъде преобразуван в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични проблеми. Това съобщи Иванка Сотирова, замeстник-кмет образование, здравеопазване и социални дейности.

Центърът, който Община Стара Загора ще разкрие, ще предостави възможност за пълноценен живот на пълнолетни лица с психични разстройства, които до момента са били настанени в различни институции. Услугата цели да осигури качество на живот, което не допуска социално изключване за потребителите от целевата група и гарантира предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.

teofano popova

Двуетажната сграда е подходяща за настаняване на 20 потребители. Община Стара Загора вече е получила средства от държавния бюджет в размер на 587 657 лв. за извършването на необходимото проектиране и преустройство, както и за закупуване и доставка на обзавеждане и оборудване, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

След извършване на ремонтните дейности сградата ще предлага подходящи условя за живот на обитателите си.

Разположението на помещенията ще осигури домашна атмосфера и условия за живот, близки до семейните. Ще бъдат обособени лични помещения, помещения за ежедневни дейности в малка група и за общи занимания. Ще се гарантира личното пространство на обитателите - спалните помещения ще са предназначени за двама души и ще има обособени самостоятелен санитарен възел с баня. Всяка стая ще позволява самостоятелни занимания, слушане на музика и др.

Общите помещения ще са разположени и организирани така, че да осигуряват събиране на всички потребители заедно, ориентацията в тях да е лесна, а достъпът безпрепятствен, включително за потребители с двигателни увреждания и затруднена мобилност. Те ще осигуряват възможност за провеждане на занимания и свободни дейности, както и за лесен преход към другите общи помещения. Приготвянето на храна ще става при домашни условия и ще позволява участието на потребителите.

Община Стара Загора е една от малкото в страната с разнообразни социални услуги. В момента се предлагат 44, с новата ще станат 45. В следващия програмен период се предвижда обновяване на т. нар. Дом на инвалида, както и на Дома в село Лясково.

www.infoz.bg  www.infoz.bg