Милена Колева е преизбрана за председател на Районен съд – Стара Загора

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет гласува на 9 февруари втори мандат за председателя на Районен съд - Стара Загора, Милена Костова-Колева. Тя нямаше конкуренция за поста и беше единодушно подкрепена. Цветинка Пашкунова и Боряна Димитрова – членове на ВСС, отбелязаха нейното безспорно и достойно представяне, натрупания административен и организационен опит.

Високо са оценени личните ѝ и професионални качества в атестацията, етичното становище, умението ѝ да мотивира колектива и създава добра работна атмосфера. Изразен беше респект от прилаганите в съда иновативни подходи за работа с гражданите, при въвеждане на електронното правосъдие и за повишаване на общественото доверие в съда.

Milena Koleva

Ocoбeн интepec и въпроси пpeдизвиĸa, изгpaдeнaтa в Съдебна палата в Стара Загора Интeгpиpaнa инфopмaциoннa cиcтeмa зa гpaждaнитe, зa ĸoeтo cъдът пoлyчи мeждyнapoднa нaгpaдa. Mилeнa Koлeвa oбяcни, че мобилното приложение за достъп до системата е разработено за двете най-разпространени мобилни операционни системи и вече е достъпно за безплатно сваляне в Google play и App Store. Адвoĸaтитe активно я изпoлзвaт, като пoлyчaвaт полезна информация за делата, насрочените съдебни заседания и график на заседанията в реално време директно нa мобилния си тeлeфoн. Платформата мoжe дa ce изпoлзвa, ocвeн oт yчacтницитe в пpoцeca, и за повишаване информираността на гражданите, относно процедурите в съдебната система и оптимизиране на времето прекарано от тях в съдебната сграда, което ce oĸaзa ocoбeнo вaжнo пo вpeмe нa пaндeмиятa.

Сред акцентите в концепцията ѝ са още: подобряване на връзките с медиите и на обществения имидж на съда, подобряване на механизмите на професионално самоуправление от страна на съдиите, повишаване на качеството на правораздавателната дейност, чрез подобряване на квалификацията и системни обучения на служители и магистрати.

„Сблъсквам се ежедневно с големите очаквания на обществото към правораздавателната система, като цяло и в частност- към Районен съд - Стара Загора. С надеждата да преодолеем натрупания обществен негативизъм и усещането за липса на справедливост, ежедневно участвам в процеса по търсене на баланс между качеството на нашата работа и бързината, която се очаква от нас. Всеки един от нас, изразявайки съгласието си да се заеме с отговорната работа на административен ръководител на един съд, би следвало да се води от разбирането, че издигането на авторитета на съдийската професия в най-голяма степен зависи от бързото, качествено и справедливо правораздаване, неоставящо съмнение у хората за наличие на корупционни практики. Постигането на тези високи цели без мотивиран и добре подготвен екип и без ясна управленска визия на всички нива в системата, е невъзможно“ - мотивира кандидатурата си г-жа Колева.

„През следващите пет години основната ми цел ще бъде Районен съд - Стара Загора да продължи да гарантира върховенството на закона и да достигне европейските стандарти за независимост, ефективност, прозрачност и отчетност на съдебната система - обобщи Милена Колева.

www.infoz.bg  www.infoz.bg