Проверяват стълбове и електрически табла в Стара Загора

Със заповед на кмета на Стара Загора Живко Тодоров са сформирани работни групи, които да извършват проверки за необезопасени стълбове на електропреносната мрежа, стълбове на уличното осветление, стълбове от електрическата система на градския транспорт, електрически табла, светофарни уредби, електронни информационни табла на спирки на градския транспорт.

proverka

Целта е да бъде елиминиран риск от възникване на инциденти, свързани с електрическата система от градската инфраструктура, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Проверките се извършват от екипи, в които са включени експерти от отделите „Устройство на територията“, „Инспекторат“ и „Инвеститорски контрол“ към Община Стара Загора, както и представители на фирма „Ел контрол“.
От главните специалисти на всички административни бюра ще бъдат направени инспекции и на всички временни преместваеми обекти и съоръжения, както и рекламно-информационни елементи, свързани към електропреносната мрежа.

Проверки ще бъдат извършвани във всички населени места в община Стара Загора. Срокът за приключване на дейностите по контрола е 22 март.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Най-четеното от последните дни