Община Стара Загора изгради модерна система за управление на трафика

Община Стара Загора изгради модерна система за управление на трафика

Община Стара Загора приключи работата по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – фаза ІІ“. Чрез него се създаде по-ефективен, интегриран и бърз градски транспорт, с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт.

„Правим всичко възможно градският транспорт в община Стара Загора да бъде на едно от високите нива не само в България, но и в Европа. По този начин се осигуряват по-ниски нива на замърсяване на околната среда, които не оказват вредно влияние върху здравето на хората и върху самата природа“, откри срещата ресорният зам.-кмет Йордан Николов. Той акцентира върху многокомпонентността на изпълнения проект, която включва и изграждане на Система за контрол на трафика.

„С изцяло нови контролери бяха оборудвани общо 37 кръстовища. Новите и модерни устройства са много по-функционални. Бяха подменени всички светофарни секции с нови лед такива и са изградени нови два светофара на едни от най-натоварените кръстовища, както и четири пешеходни светофара с бутон за заявка, снабдени с контролери, което позволява безопасно пресичане на пешеходците“ – обясни Младен Заманов, част от колектива изпълнил компонент „Изграждане на система за управление на градския транспорт в Стара Загора“. С въведената нова система се позволяват няколко начина за управление на трафика. Най-важният е координация между кръстовищата, другият начин е гъвкаво управление, което работи като регулира продължителността на зеленото време чрез данните от инсталираните трафик детектори. Третата основна функция на светофарите в момента е осигуряване на приоритет на превозните средства, обслужващи градския транспорт. За целта всички автобуси и тролеи са оборудвани с модеми, които позволяват постоянното следене на автобусите и тяхното разписание, разказа още Заманов. От думите му стана ясно, че друга важна част от дейностите по проекта е изграденото видеонаблюдение. „Камери са поставени на светлинно – регулирани кръстовища и на възлови кръстовища в Стара Загора, което позволява цялостна представа за моментния трафик в града“.

„На всички кръстовища има изградена оптична свързаност, която се предава на сървъри, разположени в сградата на общинска администрация“,разказа още Атанас Пашов, началник отдел „Административно и информационно обслужване“.

„Благодарение на всичко, което беше изградено в момента няма проблем с нововъведените зелени вълни за придвижване. На светофарите няма натрупване на автомобили, както беше преди“ – каза още зам.-кметът. Той напомни, че в процедура е и обществена поръчка за 33 нови електробуса, които да допълнят автопарка на общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“. Стана ясно още, че Община Стара Загора ще кандидатства по програма „Life“ за разработване на нова транспортна схема, която да задоволи потребностите на всички ползватели на обществения транспорт в града.

На присъстващите беше демонстрирано как действа системата в реално време, както и натовареността на няколко кръстовища.

Участие в събитието взеха още Мирослава Шопова началник на отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“, Бояна Делева, началник отдел „Транспорт“, Добрин Влайков, началник на звено „Градска мобилност“.

Общата стойност на проекта е 14 727 612 лева, от които собственият принос е в размер на близо 760 хил.лева, а останалото е финансиране под формата на безвъзмездна финансова помощ.

transport 02

www.infoz.bg  www.infoz.bg