В АГ клиниката в Стара Загора обособяват сектор за бременни и родилки, заразени с COVID-19

В АГ клиниката в Стара Загора обособяват сектор за бременни и родилки, заразени с ковид-19

Клиниката по акушерство и гинекология и Клиниката по неонатология на Университетската болница са единствените на територията на област Стара Загора с най-високото трето ниво на компетентност. С цел осигуряване на необходимата медицинска помощ за бременни и родилки, положителни за ковид-19, в лечебното заведение се създава специален сектор, като са спазени всички противоепидемични правила за изолиране и непресичане на потоците.

В останалата база на Клиниката по АГ ще се приемат за лечение, наблюдение или раждане бременни и родилки, с отрицателни лабораторни изследвания за ковид-19 и с риск от раждане на недоносен плод, бременности с повишен и/или реализиран риск, за които се изисква медицинската помощ да бъде оказана в структура с най-високо ниво на компетентност.

Бременните, при които липсва повишен риск и не се очаква раждане на недоносен плод, ще бъдат приемани в останалите две лечебни заведения, оказващи родилна помощ в град Стара Загора, при спазване на изискванията на Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ.

Със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-02-50/25.03.2021 г. е създаден Експертен консултативен съвет по въпросите за оказване на медицинска помощ на бременни и родилки в условията на епидемично разпространение на COVID-19. Разработени са общи правила и алгоритми за поведение при бременни, родилки и новородени с ковид инфекция, които са предоставени на лечебните заведения, оказващи родилна помощ, инфомираха от Регионална здравна инспекция - Стара Загора. За координатор за област Стара Загора е определен доц. Николай Лазаров – началник на Клиниката по акушерство и гинекология към Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД - Стара Загора.


www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема