▶️ Община Стара Загора с амбициозна стратегия за управление на отпадъците

▶️ Община Стара Загора с амбициозна стратегия за управление на отпадъците

Ръководството на Община Стара Загора си поставя през следващия програмен период сериозна стратегия за управление на отпадъците, стана ясно по време на пресконференция на кмета Живко Тодоров и неговия екип. Ще кандидатстваме за европейско финансиране с проекти за оползотворяване на строителните отпадъци и тяхната преработка, за изграждане на съоръжение за депониране на хранителни отпадъци и за сепарираща инсталация, което ще доведе до понижаване на такса смет.

Това съобщи заместник-кметът Йордан Николов. Той припомни, че в момента Общината ползва за редуциране на депонираните отпадъци инсталация, която е на частна фирма.

garbage 150

Предстои провеждане на обществена поръчка за избор на фирма, която да извършва сметосъбирането и сметоизвозването. Общината ще постави на изпълнителя сериозни изисквания по отношение на миенето на улиците, които е един от факторите за намаляването на фините прахови частици във въздуха. В тази посока Община Стара Загора работи и по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR. До момента на 80 домакинства старите печки на твърдо гориво са заменени с котли на пелети. На алтернативно екологично отопление ще преминат още около 1000 домакинства, каза още Йордан Николов.

Общината получи безвъзмездно 45 млн. лева по Оперативна програма „Околна среда“ за закупуването на 33 електрически автобуса в подкрепа на политиката за подобряване качествата на въздуха. Процедурата по избор на изпълнител е обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията и се очаква нейното решение.

 

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

На подобна тема