Инж. Ясен Чаушев от Мини Марица-изток получи годишната награда на НТС

Инж. Ясен Чаушев от „Мини Марица-изток” получи годишната награда на НТС

Директорът по производствено-технически въпроси в „Мини Марица-изток” ЕАД инж. Ясен Чаушев е носител на годишната награда за 2020 г. за принос в област „Минно дело и геология” от Научно-техническия съюз – Стара Загора (НТС). Мотиви за награждаването му са приносът в оптимизирането на дължините на гумено-лентовите транспортьори (ГЛТ) за извоз на откривка в рудниците.

С преминаването на насипообразувател (абзетцер) As 5000 за работа от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1”, във вътрешно насипище на рудник „Трояново-север”, чрез построяване на ново място на два магистрални ГЛТ и два насипищни ГЛТ с обща дължина 5500 м, значително се намаляват разходите и се оптимизира извозът на откривка в клоновете на дружеството.

Инж. Ясен Чаушев завършва Минно-геоложкия университет „Св Иван Рилски” със специалностите „Разработка на полезни изкопаеми” и „Минно инженерство”. В Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов придобива мениджърска квалификация „Организация и управление на бизнеса”. Професионалната му биография е тясно свързана с въгледобивното дружество. От 1998 г. работи последователно в рудник „Трояново-1” и рудник „Трояново-север”, като заема длъжностите началник-смяна, заместник-ръководител на участък, ръководител на участък и ръководител на производствено-технологичен отдел. От 2014 г. е директор по производствено-техническите въпроси в „Мини Марица-изток” ЕАД. Инж. Чаушев е член на Управителния съвет на НТС по минно дело и геология – София.

www.infoz.bg  www.infoz.bg