Модерният Международен младежки център в Стара Загора официално отвори врати

В Стара Загора беше открит първият от четирите в страната Международен младежки център за деца и младежи в риск. Той е създаден по проект с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, на стойност близо 1,4 млн. евро.

Пустеещото години наред бивше кино се превърна по инициатива на кмета Живко Тодоров в истинско бижу, в което ще се работи за успешната интеграция на деца и младежи, застрашени от социална и икономическа изолация. С тях ще се занимават психолози и педагози, които ще провеждат различни обучения в постигане и повишаване на ключови умения, чуждоезикова подготовка, интеграция на младежи бежанци, подкрепа за социално включване и др.

Откриването на Международен младежки център "Аз съм сигурна, че символът на днешния празник - Рождество на Пресвета Богородица ще бъде повод за раждане на много добри идеи за младите хора. Много от тях днес се намират в известна безпътица, не знаят как да продължат своето образование, не знаят с какво да запълват своето време. Необходимо им е общуването. Някой да им дава насоки, да ги подпомага в бъдещия им избор и те ще намерят това в Международния младежки център" - каза зам.-кметът на община Стара Загора Иванка Сотирова.

"Програмата е насочена предимно към ромските младежи и младежите, като цяло, тъй като те са най-уязвимата група в обществото, и са застрашени от социално изключване" - добави Н.Пр. Гуро Катарина Викьор - посланик на Норвегия в България.

"Международният младежки център е насочен към работа с младежи от 15 до 29 години, като дейностите са планирани по начин, по който предполагат включването на хора, които искат да развиват своите личностни заложби, но има и много инициативи, които привличат младежи в риск" - съобщи управителят на центъра Мирчо Христов.

Партньор по проекта е СНЦ "Свят без граници". Сдружението работи в сферата на превенцията и здравеопазването сред ромската общност, както и за активиране на децата да посещават училища.

След официалното откриване на модерната сграда се проведе форум, на който бяха обсъждани въпроси, свързани с младежката заетост и социално включване.

infoz autor Венета Асенова, Илко Груев | www.infoz.bg