Водещ специалист ще ръководи направление Водород, водородни технологии и водородна ефективност в новия институт в Тракийски университет

Водещ специалист ще ръководи направление „Водород, водородни технологии и водородна ефективност“ в новия институт в Тракийски университет

Проф. Дария Владикова става част от екипа на Института за устойчив преход и развитие към Тракийски университет – Стара Загора. Тя ще бъде ръководител на направление „Водород, водородни технологии и водородна ефективност“. Тя поема ръководството с амбиция за по-модерно бъдеще, съобщиха от висшето учебно заведение.

„Приех поканата на ректора доц. Ярков да бъда част от екипа на Института, защото водородът е част от устойчивото развитие на България и защото Стара Загора е регион, който трябва да запази водачеството си като енергиен регион. Ние вече говорим за водородна икономика и за преход към тази икономика, така че трябва да фиксираме един по-широк спектър, защото постепенно водородът ще навлиза навсякъде, но това не значи, че ние трябва да започнем да работим, а трябва много добре да преценим и съобразим въвеждането на водорода със ситуацията в страната, с икономиката, с това да бъде икономически и социално безболезнен преход“ – заяви проф. Владикова.. Тя допълни, че трябва да се направим един много добър анализ за възможностите за подкрепа на този справедлив преход към водородна икономика. Това е основната задача – от една страна анализи, от друга страна тематично развитие, от трета страна технологично развитие, защото ние в България не искаме да получаваме черна кутия, тоест водородна система и да я използваме без да я познаваме. „Ние имаме амбицията да произвеждаме, защото в момента фирмите-производители не могат да задоволят потребностите, които до 2030-та година ще бъдат невероятно големи. Така че е добре ние да специализираме, в определени зони и да започнем да участваме в т.н. „верига на стойността“ – каза още експертът.

Дария Владикова е професор по електрохимия и доктор на химическите науки. Работила е в областта на кристалния растеж, химия на твърдото тяло и материалознание. През последните 15 години научните ѝ интереси са концентрирани върху електрохимични изследвания на твърдооксидни горивни клетки. Автор на над 100 публикации, в т.ч. съавтор на една монография, 5 глави в колективни монографии и статия в Енциклопедия по електрохимични енергийни източници (Elsevier).

Проф. Владикова е член на Научния комитет към Управителния съвет на Съвместно предприятие „Водород и горивни клетки“ (СП ГКВ), представител на БАН в Общото събрание на Новата европейска изследователска група по горивни клетки и водород (N.ERGHY) и в Управителния комитет на Европейския изследователски енергиен алианс.

Носител на Наградата „Херман Гьор” на Европейския форум по горивни клетки.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема