Общото събрание на Тракийски университет прие нов Правилник

Общото събрание на Тракийски университет – Стара Загора, председателствано от доц. Димитър Петков, заседава за първи път през настоящия ректорски мандат. Заседанието започна с отчет на ректора доц. д-р Добри Ярков за всички дейности за периода - от 27 ноември 2019 г. до 1 юни 2021 г. Отчетът на ректорското ръководство, както и нов Правилник за устройството и дейността бяха приети единодушно от делегатите – близо 400 преподаватели и представители на студентите нямаха възражения и въпроси.

Общото събрание избра, чрез тайно гласуване в 6 изборни секции, нов председател и член на Контролния съвет на Тракийски университет, съответно доц. Радостин Симеонов от Ветеринарномедицински факултет и доц. Ивайло Сираков от Аграрен факултет.
Делегатите гласуваха и за попълване състава на Академичния съвет. Новите членове са проф. Юлиана Маринова от Медицински факултет, гл. ас. Деяна Христова от Аграрен факултет, гл. ас. Георги Алексиев от Стопански факултет и Стилиана Кирилова – студент в Медицински колеж.

 obshto sabranie

www.infoz.bg  www.infoz.bg