ЦИЕС ЕООД ще представи промените в Наредбата за безопасност на детските площадки

ЦИЕС ще представи промените в Наредбата за безопасност на детските площадки

Центърът за изпитване и европейска сертификация - Стара Загора съобщава на всички собственици, проектанти и строители на новоизграждащи се площадки за игра, че от 9 октомври 2015 г. влиза в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Към ЦИЕС работи независим Орган за контрол от вид А, акредитиран от ИА „Българска служба за акредитация”, който може да бъде полезен със своята компетентност и да гарантира спазване на законовите изисквания, както и осигуряване на безопасността на децата по време на игра.

Центърът за професионално обучение към ЦИЕС ще организира семинар с лектори от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ландшафтни архитекти във връзка с измененията в Наредбата.

Подробности за предстоящия семинар ще бъдат публикувани на страницата на ЦИЕС в раздел Обучения.

{responsivegallery}09-2015/ploshtadka-bezopasnost{/responsivegallery}

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема