Започва втори прием на документи за финансово подпомагане на двойки за асистирана репродукция в Стара Загора

На 20 септември, от 9:00 часа, в стая 215 на Община Стара Загора започва втори прием на документи за финансово подпомагане на процедури за асистирана репродукция на съпрузи и двойки, живеещи на съпружески начала. Входирането в администрацията на нужната документация може да се прави всеки работен ден от 9:00 до 12:30 часа.

baby 1

Крайният срок е 29 октомври до 12:30 часа.

Двойките с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Стара Загора, могат да получат финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция със средства, предвидени в общинския бюджет. Съгласно Правилника – средства могат да бъдат получени един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура.

Всички критерии, както и необходимите формуляри, са публикувани в сайта на Община Стара Загора, в секция Обявления на Общински съвет.

www.infoz.bg  www.infoz.bg