Ще се обсъди изпълнението на Националната програма за саниране в Стара Загора

Ще се обсъди изпълнението на Националната програма за саниране в Стара Загора

Областният съвет за енергийна ефективност ще проведе заседание на 18 септември 2015 г. от 10 часа в конферентната зала на Областна управа - Стара Загора. На него ще бъде направена презентация на тема „Законодателство в областта на устойчивото енергийно развитие.

Състояние на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в област Стара Загора”. Ще бъде представена и информация за напредъка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в област Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областна управа.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема