Тракийски университет обяви прием по две нови специалности - „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“

Тракийски университет – Стара Загора започва прием от 28 септември 2021 г. на кандидатстудентски документи по две нови бакалавърски специалности – „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“, след като Стопанският факултет получи положителна оценка на проекта за откриване на новото професионално направление „Информатика и компютърни науки“.

Областта на висше образование на двете нови специалности е „Природни науки, математика и информатика“, в Професионално направление „Информатика и компютърни науки“.

Обучението по специалностите ще се осъществява от високо признати учени от България и чужбина. Модернизираните аудитории за обучението на студентите са от най-съвременен клас. Компетенциите на бакалаврите, завършващи специалността „Информационни технологии“, са комбинация от знания, умения и способности, които включват: анализиране, идентифициране и дефиниране на софтуерни решения за решаване на приложни проблеми; проектиране, внедряване и оценка на софтуерно базирани решения, в това число отчитайки правни и етични принципи; идентифициране и анализиране на нужди на потребителите на айти решения и удовлетворяването им при избор; ефективна комуникация с различни айти специалисти, изграждане и ефективно управление на екипи и управление на айти проекти.

Бакалавърът, завършил специалност „Информационни технологии“, притежава специална професионална подготовка за разработване, приложение, интегриране и администриране на софтуерни системи. Бакалавърът, завършил специалност „Софтуерно инженерство“, притежава специална професионална подготовка по изследване и проектиране на съвременни и иновативни софтуерни системи, познава и прилага авангардни за софтуерната индустрия технологии за разработване на електронни услуги и приложения. Завършилите студенти ще могат да се реализират в областта на айти сектора и ще бъдат конкурентни на световния пазар на труда.

Обучението по специалностите „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“ е в редовна форма на обучение, с продължителност осем семестъра или 4 години. Семестриалната такса на обучение е определена от държавните нормативни документи и е в размер на 1330 лева. Приемът на документи за кандидатстване в двете нови специалности ще продължи от 28.09 до 08.10.2021 г.

Балообразуващите оценки за класирането са от кандидатстудентски изпит по математика или държавен зрелостен изпи по математика. Балът се образува от: удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура) по математика или от кандидатстудентски изпит по математика.

Оценки от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването са оценките от:

  • задължителна подготовка по математика (или оценката от държавен зрелостен изпи по математика, ако има такава)
  • задължителна подготовка по информационни технологии (при липса на оценка по информационни технологии се взема оценката по информатика).


TrU IT 1

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема