Общинските съветници получиха сребърни значки с герба на Стара Загора

"Приемам мандата на Общинския съвет като изключително успешен и позитивен. дори и да е имало различия, те са били конструктивни и дискусиите са били на принципна основа" - заяви кметът Живко Тодоров на последното заседание на Общинския съвет в Стара Загора за мандат (2011 - 2015 г.).

Той добави, че остава с много позитивно отношение към всеки общински съветник и благодари за активността им. Живко Тодоров определи като най-добри решения на местния парламент изграждането на Детска градина "Камбанка", Детска ясла № 2, превръщането на пустеещата сграда на бившето кино "Желю Диманов" в Международен младежки център за деца и младежи в риск, важните въпроси, свързани с транспорта и много др. И не на последно място, кметът определи като изключително позитивно в работата на Общинския съвет запазването на добрия тон.

Емил Христов дръчва на Живко Тодоров поетна сребърна значка"В Общинския съвет се състоя сериозна дискусия по казуса с парк „Бедечка“. Имахме доброто желание и инициатива той да се запази, но бяхме пред свършен факт" - припомни Живко Тодоров. Причината затова е приетият Общ устройствен план, върнатите на собствениците имоти и направените проекти, чието изпълнение вече е в ход.

Председателят на Общинския съвет на Стара Загора Емил Христов благодари на кмета затова, че през тези четири години заедно са търсили правилните за града и общината решения. Той изрази своите благодарности към цялата общинска администрация, Общинския съвет, който е станал за пример в България, към ръководството на Областна управа и медиите.

Емил Христов връчи паметни сребърни значки с герба на Стара Загора на цялото ръководство на общината, на областния управител Георги Ранов и заместниците му Мариана Кръстева и Маноил Манев (тримата бяха общински съветници в настоящия мандат до преди 1 година), както и на всички общински съветници от изтичащия мандат. Значките са признание за добрата съвместна работа.

"Пожелавам на всеки един от Вас да работи с мисъл за своя град и за доброто бъдеще на хората" - заяви Георги Ранов, който беше сред гостите на последното заседание на Общинския съвет в Стара Загора.


Изказване на кмета на Стара Загора Живко Тодоров на последното заседание на Общинския съвет в Стара Загора за мандат (2011 - 2015 г.)

Общински съвет на Стара Загора (2011 - 2015 г.)

infoz autor Венета Асенова, Илко Груев | www.infoz.bg

На подобна тема