Откриват паметна плоча на проф. Жельо Ганчев – патрон на Аграрния факултет

На 25 октомври от 10:00 часа ще бъде открита паметна плоча на проф. Жельо Ганчев – патрон на Аграрния факултет, в родното му село Коларово, община Раднево. Проф. Жельо Ганчев е български учен, професор по общо животновъдство, един от основателите на висшето зооинженерно и агрономическо образование в България, съосновател на Агрономическия факултет при Софийския университет.

prof. GANCHEV 1

Работил е в областта на овцевъдството и говедовъдството. Първият законодателен акт, с който се регламентира висшето аграрно образование в България, е приетият от 14-ото Народно събрание Закон за народното просвещение, утвърден с Указ № 7 от 18.02.1909 г. Според него към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се създава Агрономически факултет с две специалности: растениевъдство и животновъдство. След близо 12 години, изпълнени с трудности, през 1921 г. Агрономическият факултет започва обучението на първите си студенти. Аграрният факултет е правоприемник на Агрономическия факултет. През 1974 г. е пребазиран от София в Стара Загора. Това на практика поставя началото на висшето образование в града, със създаването на първото висше учебно заведение тук.

Идеята за поставяне на паметна плоча в родното му село е на млад преподавател от Аграрния факултет – гл. ас. д-р Желязко Събев, който е избрал да живее в село Коларово. А за осъществяването и финансирането младият преподавател се обръща към ректора на Тракийски университет – Стара Загора доц. Добри Ярков, който обезпечава каузата със средства на Университета. Паметната плоча е от полиран гранит и е дело известния пловдивски скулптор Таньо Кавръков.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема