Номерата в бюлетините на кандидатите в местните избори в Стара Загора стават ясни на 23 септември

Общинската избирателна комисия в Стара Загора ще определи чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Тегленето на жребия ще се състои на 23 септември 2015 г. от 15:00 часа в зала 1 в сградата на Община Стара Загора.

Жребий местни избориРегламент

  • Жребият е общ за всички видове избори - за общински съветници, за кмет на община, за кмет на район и за кмет на кметство.
  • В жребия участват партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК поне един кандидат, и независимите кандидати в избор и без да се повтарят.
  • Изтегленият от ОИК при общия жребий номер важи за всички видове местни избори на територията на общината. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство срещу наименованието на избраната при жребия партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат.
  • При идентичност на партиите, коалициите (включително местните коалиции), регистрирали кандидати за общински съветници или за кметове в ОИК, същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избори, за който са регистрирали кандидати на територията на общината.

infoz autor www.infoz.bg