Въвежда се еднотипна пътна маркировка около училища и детски заведения в Стара Загора

В Община Стара Загора се състоя редовното заседание на Комисията по безопасност на движението. Общо 15 бяха молбите и предложенията от граждани и институции, които членовете на комисията разгледаха. Обсъдено е предложение за промяна в работата на светофарната уредба, регулираща кръстовището на бул. „Ген. Столетов“ и ул. „Ангел Кънчев“.

Присъстващите се обединиха около идеята за разделянето на цикъла за пресичане на пешеходци от цикъла за преминаването на моторни превозни средства. От Община Стара Загора припомнят, че нова светофарна сигнализация, която позволява да се избягват конфликтни ситуации между пешеходци, беше въведена през 2020 г. в областния град.

Част от постъпилите заявления бяха за поставяне на изкуствени неравности в различни участъци от града, където моторни превозни средства се движат с превишена скорост. Участниците в комисията разгледаха искания за поставяне на антипаркинг елементи, които да възпрепятстват нерегламентирани маневри.

pateka

Взето беше решение пътните участъци около училища и детски заведения да бъдат обезопасени по еднотипен начин – с пешеходни пътеки с пътна маркировка на червена основа и светодиодни пътни знаци, указващи пешеходните пътеки.

Прието беше предложение за ремонт на предпазни съоръжения /парапети, мантинели/ по пътища общинска собственост, за чието състояние ще докладват кметовете по населени места. Обърнато бе внимание на състоянието на предпазните елементи на надлез на бул. „Никола Петков“. Комисията препоръчва да се извърши пълно обследване на надлеза.

Гражданите, които имат входирани сигнали, ще получат обратна информация за взетите решения.

www.infoz.bg  www.infoz.bg