Завърши рекултивацията на старото сметище на Стара Загора

Завършиха дейностите по рекултивирането на терена на депото за твърди битови отпадъци в местността „Мандра баир“. „Приключиха основните дейности по техническата рекултивация на старото сметище. Целта е да се ограничат неблагоприятните въздействия на отпадъците върху околната среда“, посочи ръководителят на проекта и директор Дирекция „Транспорт, чистота и екология“ Росица Копривчина в Община Стара Загора.

Тя обясни, че са направени отводнителни канавки и дренажна система, които да отвеждат дъждовните води и инфилтрата. Това ще допринесе за предотвратяване на замърсяването на почвите и подземните води.

Проектът „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора“ включваше още изграждането на девет газови кладенци и статични станции за обезвреждане на сметищния газ чрез изгаряне на факел. „Предепонирани бяха 225 000 куб. метра отпадъци за оформяне на устойчиво тяло на депото. Всички отпадъци са запечатани с глинен пласт, земна маса и хумус“, обясни още Копривчина.

Реализираният проект допринася за значително намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух. Предвижда се през следващите месеци да се възложи и биологична рекултивация, с което теренът на бившето сметище ще се превърне в пасище.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2017 – 2020 г. Стойността на безвъзмездната помощ по проекта е 7 221 538 лева, която покрива всички предвидени разходи за изпълнение на проекта.

Припомняме, че сметището не се използва от началото на 2017 г., когато беше въведен в експлоатация „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ в землището на село Ракитница като част от Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора, което цели подобряване на жизнения стандарт на хора.

На събитието присъстваха още зам.-кметът инж. Янчо Калоянов, гл. архитект на община Стара Загора арх. Виктория Грозева, секретарят на местната администрация Делян Иванов, Валери Николов, представител на фирмата изпълнител „ВиК Бунар“, експерти, гости и журналисти.

mandra bair 1

www.infoz.bg  www.infoz.bg