Бизнесът подкрепя кандидатурата за ректор на Тракийски университет на доц. д-р Борислав Попов

Доц. Борислав Попов от катедра „Молекулярна биология, Имунология и Медицинска генетика” на Медицински факултет при Тракийски университет получи подкрепата на бизнеса в Стара Загора за ректор на висшето учебно заведение.

Това съобщиха от „Клуб на работодателя”.

На заседанието присъстваха кметът на община Стара Загора Живко Тодоров и председателят на Общинския съвет за мандат (2011 - 2015 г.) Емил Христов. Живко Тодоров представи отчет за постигнатите цели през последните четири години и благодари на работодателите в Стара Загора за доброто сътрудничество и партньорство. Проведе се и дискусия за новия програмен период на Община Стара Загора.

Болислав ПоповДоц. Борислав Попов представи пред ръководството на общината и работодателите необходимостта от създаването на „Център за медиация между висшите училища и работодателите в България”. Той изтъкна, че главна цел на този център е да бъде посредник във взаимодействието на триадата „бизнес – наука – образование„ и да създаде възможност за по-ефективно партниране между тях.

Като приоритетни задачи на Центъра доц. Попов посочи:

  • Изработване на компютърна информационна система с база данни за висшите училища в България (специалности, социални характеристики на специалностите, учебни планове и програми) и база данни за фирмите в Стара Загора и региона по предмет на дейност;
  • Да предоставя на работодателите, при необходимост млади обучени специалисти по отделните професионални направления, съобразно критериите на работодателя;
  • Да даде възможност на работодателите активно да участват в разработването на учебните планове и програми за обучение по отделните специалности във висшите училища. Това ще гарантира адекватна подготовка и бърза адаптация на младите специалисти в производствени условия;
  • Да се даде възможност на отделни фирми да предоставят учебна практика на студенти от висшите училища. По този начин ще се засили практическата насоченост на обучението и работодателят ще може да направи информиран избор на млад специалист;
  • Да съдейства за внедряване на иновативните технологии и научни продукти от висшите училища в бизнеса, както и на работодателите, които имат идеи и проекти за създаване на такива.

Да се създадат две обслужващи звена към Центъра за медиация:

  • Обслужващо звено за подбор и обучение на млади специалисти със средно професионално образование по желание на работодателите;
  • Център за езиково обучение и специализирана подготовка за чуждестранни граждани”. Идеята е бежанците, които решават да останат да живеят и работят в България да изучават български език и да получат специализирана подготовка съобразно тяхното образование и нуждите на бизнеса.

След презентацията, председателят на „Клуб на Работодателя”- Стара Загора Стефан Шоселов обяви, че членове на клуба единодушно подкрепят кандидатурата на доц. Борислав Попов за ректор на Тракийски университет.

infoz autor www.infoz.bg

Светът

Само за няколко месеца близо 1300 цивилни са били убити и над половин милион са били принудени да напуснат домовете си в конфликтите между въоръжени групировки и силите за сигурност в Демократична република Конго

* * *
Една четвърт от Венеция беше наводнена от почти рекорден прилив за юни, което е необичайно за това време на годината. Нивото на водата в разположения в лагуна италиански град достигна 116 сантиметра - третото най-високо равнище за юни, измервано някога

* * *
Силите на правителството на националното съгласие в Либия съобщиха, че са установили контрол над град Тархуна. Това беше последният бастион в западната част на страната на воюващите с тях сили на военачалника Халифа Хафтар

Най-четеното от последните дни