Бизнесът подкрепя кандидатурата за ректор на Тракийски университет на доц. д-р Борислав Попов

Доц. Борислав Попов от катедра „Молекулярна биология, Имунология и Медицинска генетика” на Медицински факултет при Тракийски университет получи подкрепата на бизнеса в Стара Загора за ректор на висшето учебно заведение.

Това съобщиха от „Клуб на работодателя”.

На заседанието присъстваха кметът на община Стара Загора Живко Тодоров и председателят на Общинския съвет за мандат (2011 - 2015 г.) Емил Христов. Живко Тодоров представи отчет за постигнатите цели през последните четири години и благодари на работодателите в Стара Загора за доброто сътрудничество и партньорство. Проведе се и дискусия за новия програмен период на Община Стара Загора.

Болислав ПоповДоц. Борислав Попов представи пред ръководството на общината и работодателите необходимостта от създаването на „Център за медиация между висшите училища и работодателите в България”. Той изтъкна, че главна цел на този център е да бъде посредник във взаимодействието на триадата „бизнес – наука – образование„ и да създаде възможност за по-ефективно партниране между тях.

Като приоритетни задачи на Центъра доц. Попов посочи:

  • Изработване на компютърна информационна система с база данни за висшите училища в България (специалности, социални характеристики на специалностите, учебни планове и програми) и база данни за фирмите в Стара Загора и региона по предмет на дейност;
  • Да предоставя на работодателите, при необходимост млади обучени специалисти по отделните професионални направления, съобразно критериите на работодателя;
  • Да даде възможност на работодателите активно да участват в разработването на учебните планове и програми за обучение по отделните специалности във висшите училища. Това ще гарантира адекватна подготовка и бърза адаптация на младите специалисти в производствени условия;
  • Да се даде възможност на отделни фирми да предоставят учебна практика на студенти от висшите училища. По този начин ще се засили практическата насоченост на обучението и работодателят ще може да направи информиран избор на млад специалист;
  • Да съдейства за внедряване на иновативните технологии и научни продукти от висшите училища в бизнеса, както и на работодателите, които имат идеи и проекти за създаване на такива.

Да се създадат две обслужващи звена към Центъра за медиация:

  • Обслужващо звено за подбор и обучение на млади специалисти със средно професионално образование по желание на работодателите;
  • Център за езиково обучение и специализирана подготовка за чуждестранни граждани”. Идеята е бежанците, които решават да останат да живеят и работят в България да изучават български език и да получат специализирана подготовка съобразно тяхното образование и нуждите на бизнеса.

След презентацията, председателят на „Клуб на Работодателя”- Стара Загора Стефан Шоселов обяви, че членове на клуба единодушно подкрепят кандидатурата на доц. Борислав Попов за ректор на Тракийски университет.

infoz autor www.infoz.bg