Партия АБВ - кандидати за общински съветници на Стара Загора - № 5 в бюлетината

Партия АБВ регистрира листа с 51 кандидати за общински съветници за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора - № 5 в бюлетината.

 1. Илия  Златев Златев
 2. Тихомир Бонев Димитров
 3. Ивилина Димитрова Станева
 4. Живко Иванов Желязков
 5. Светлозар Кънчев Димов
 6. Фани Иванова Михайлова
 7. Малина Михнева Люцканова
 8. Мирена Владимиорова Тонева
 9. Милен Пасков Вълканов
 10. Диан Тодоров  Канъков
 11. Евгени Латев Гинев
 12. Стоянка Иванова Костадинова
 13. Валя Петрова Комилева
 14. Владислав Иванов Иванов
 15. Нела Петкова Стоева
 16. Емил Светославов Стоименов
 17. Магдалена Георгиева Генова
 18. Радомир  Стоянов  Иванов
 19. Таня Пенева Караминкова
 20. Богомила Николаева Димова
 21. Андриан Стефанов Маринов
 22. Ивелин Руменов Станилов
 23. Нено  Стоянов  Братоев
 24. Камен Данчев Йорданов
 25. Елена Тодорова Нейкова
 26. Мария  Симеонова Герговска- Жекова
 27. Добромира Тотева Панева
 28. Иван Любомиров Радев
 29. Антония Минчева Петрова
 30. Гинчо Петров Гинчев
 31. Петя Тодорова Михайлова
 32. Анелия Богданова Генова
 33. Георги Георгиев Русев
 34. Ангел Георгиев  Гюзлев
 35. Румяна Георгиева Станкова
 36. Румен Сашев Данчев
 37. Иванка Георгиева Трайкова
 38. Любомир Владимиров Пеев
 39. Панайот  Динев Донев
 40. Пламен Славчев Петров
 41. Даниела Димитрова Николова
 42. Николой Димитров  Арабаджиев
 43. Коста Колев Кунев
 44. Кирил Марков Иванов
 45. Николай Петров Колев
 46. Сивчо Динев Сивов
 47. Гинка Димитрова Колева
 48. Иван Янков Иванов
 49. Елена Генова Христова
 50. Грозьо Петров Маринов
 51. Петко Балев Петков
Теми: