Община Стара Загора започва работа по проект, насочен към уязвимите групи

На 8 април – Международен ден на ромите, Община Стара Загора организира поредица от събития, които са част от проекта „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи -успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“. Събитието ще се проведе в залата на Културен център „Стара Загора“. Програмата ще започне в 10:00 часа с приветствие от заместник-кмета Иванка Сотирова.

Ще бъде направено кратко представяне на дейностите по проекта от началника на отдел „Образование“ Станимира Димитрова. Популяризиране на културната идентичност на ромите и запознаване с ромския бит и култура от ще представи председателят на УС на сдружение „Свят без граници“ Ганчо Илиев. По време на събитието ще бъде проведена „трудова борса“ с представители на “АзУкЕн” ООД и Дирекция “Бюро по труда” – Стара Загора.

stz

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната цел е създаването и прилагането на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Стара Загора, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.

Програма

8 април, Културен център „Стара Загора“
10:00 – 10:30 часа
Водосвет
Обръщение и отправяне на поздрав за празника от г-жа Иванка Сотирова – заместник-кмет на Община Стара Загора

10:30 – 11:00 часа
Изяви на образователни институции – партньори по проекта:
- ДГ № 24 "Радост";
- ДГ № 16 "Горски кът";
Кратко представяне на дейностите по проекта (Станимира Димитрова – началник-отдел „Образование“, Община Стара Загора)

11:00 – 11:30 часа
Популяризиране на културната идентичност на ромите – запознаване с ромския бит и култура – Ганчо Илиев, председател на УС на Сдружение „Свят без граници“

11:30 – 12:00 часа
Кафе пауза

12:00 – 14:00 часа
„Трудова борса“ - “АзУкЕн” ООД, Дирекция “Бюро по труда” – Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х (Twitter)

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber