Предложението на Водоснабдяване и канализация – Стара Загора за нови цени на предоставяните услуги

Предложението на „Водоснабдяване и канализация“ – Стара Загора за нови цени на предоставяните услуги

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора, предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да одобри нови цени на ВиК услуги, във връзка с Бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2022 – 2026 г. За 2022 г. цената за услугата доставяне на вода на потребителите е 2,774 лева, за отвеждане на отпадъчните води – 0,213 лева, за пречистване на отпадъчните води за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. абонати – 0,468 лева.

Цената за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор е 0,860 лева.

Новите цени ще бъдат утвърдени на заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране през май.

vik stara zagora info

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема