„Не/Обходимите етюди“ изложба на рисунки от студенти на Тракийския университет

На 27 май 2022 г. от 18:00 часа в Културен център Стара Загора ще се открие изложба „Не/Обходимите етюди“ с рисунки на студентите от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“ в Педагогическия факултет на Тракийския университет. Целта на изложбата е да насочи вниманието на публиката към някои важни въпроси, свързани с процеса на обучение и изграждане на всеки един художник или дизайнер.

Експозицията предлага на посетителите и една по-съвременна интерпретация на изпълнението на учебните рисунки с помощта на дигиталните технологии и приканва към дискусия относно мястото на етюда в обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн в наши дни. Може би в този визуален дебат ще се включат и зрителите.

През етюдите всеки художник развива своите художествени умения, способности за творческа интерпретация и свободен дигитален експеримент, но показвайки ги в изложба желае посетителите да усетят процеса, през който преминава всеки творец.

Автор на плаката и корицата е Камелия Димова, студентка в първи курс на специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“.

risunka1

risunka2 

plakat

www.infoz.bg  www.infoz.bg