Коалиция от партии "Реформаторски блок" - кандидати за общински съветници на Стара Загора - № 33 в бюлетината

Коалиция от партии "Реформаторски блок" регистрира листа с 35 кандидати за общински съветници за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора - № 33 в бюлетината.

 1.     Румен Стефанов  Димитров
 2.     Димитър Здравков Чорбаджиев
 3.     Румен Колев Ройдев
 4.     Милко Стаматов Чанков
 5.     Петя Георгиева Димитрова
 6.     Петя Георгиева Арнаудова
 7.     Николай Иванов Овчаров
 8.     Станимир Денчев Трошев
 9.     Ваня Константинова Буюклиева
 10.     Ваня Русева Дионисиева
 11.     Иван Ганчев Иванов
 12.     Мартин Петков Бойчев
 13.     Слънчезар Цанков Христов
 14.     Благовеста Христова Шинева
 15.     Георги Павлов  Димитров
 16.     Росица Господинова Танева
 17.     Ивелина Иванова Илиева
 18.     Данаил Ненчев Ненчев
 19.     Иван Дойчев Вълчев
 20.     Васил Димитров Николов
 21.     Костадин Пенчев Пенчев
 22.     Ивелина Павлова Кочмарова
 23.     Мария Митков Христова
 24.     Ирина Фраткова Фратева-Топалова
 25.     Ивелина Наскова Кедикова
 26.     Юсни Мемиш Ибрям
 27.     Нели Пеева Дакова
 28.     Десислава Тенчева Влашева
 29.     Димитър Маринов Стаматов
 30.     Енчо Иванов Македонски
 31.     Таня Стоянова Георгиева
 32.     Петър Иванов Петров
 33.     Богдана Йорданова Камбурова
 34.     Калоян Петров Петров
Теми:

На подобна тема