Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени

Среща за обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се проведе на 14 юли, от 11:00 часа в Зала 2 на общинската администрация Стара Загора. Целта на срещата е да бъде представена и обсъдена с експертната общност на града идеята за инвестиционна мярка „Зелени решения за междублоково пространство в кв. „Железник“ за преодоляване на Градския топлинен остров“, която предстои да бъде реализирана.

zheleznik

По време на събитието ще се обсъдят конкретните идеи и ще се съберат експертни мнения за детайлите на нейната реализация и възможности за прилагането ѝ също и на други места. Ще бъде представен начина, по който се стига до тази идея, анализа за нейната осъществимост и адекватност, както и конкретните инвестиционни дейности, съобщиха от Община Стара Загора.

Община Стара Загора е една от осемте български общини партньори на Националния доверителен екофонд и Националната асоциация на местните и регионални власти на Норвегия в проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство. Фокусът на проекта е адаптация към климатичните промени в градска среда и е в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени. В нея за тези осем града на базата на научна информация и анализи са идентифицирани като основни заплахи ефектът на градския топлинен остров, улични наводнения в резултат на обилни валежи, последвани от недостиг на вода поради суша, както и градски свлачища, които се активират в резултат на обилни валежи.

www.infoz.bg  www.infoz.bg