доц. д-р Добри Ярков и Олаф Луних

Студенти в Тракийски университет ще се обучават в мобилна лаборатория за биогаз

Подвижна лаборатория за производство на биогаз ще бъде доставена и монтирана в Тракийски университет от специалисти на Институт „Робърт Бойл“ от германския град Йена. Това договориха ректорът на висшето учебно заведение в Стара Загора доц. д-р Добри Ярков и Олаф Луних, председател на надзорния съвет на Института. Лабораторията ще се използва за образователни и демонстрационни нужди на Тракийския университет.

Тя се състои от модули за предварителна подготовка на входните суровини, за двустепенна ферментация, хидравлична преса за твърди частици и шест работни места. Немски специалисти ще обучат на място в Стара Загора своите колеги от Тракийския университет за работа с инсталацията. Тя ще бъде ползвана не само в учебния процес на студентите, но и за демонстрации на външни заинтересовани страни.

Мобилната лаборатория за биогаз може да работи с различни отпадъци, произвежда пелети и други материали от разпада на отпадъчните продукти, не замърсява околната среда, използва мокра и суха ферментация, а на покрива се монтират фотоволтаици, завършвайки така екологичния производствен цикъл.

yarkov biogaz

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема