Поскъпва билетът за градския транспорт в Стара Загора

Цената на билета за градския транспорт в Стара Загора е променена с решение на Общинския съвет на 1,50 лева. Досега в автобусите и тролейбусите се пътуваше с билет от 1,30 лева. Решението беше прието от съветниците след дебат в залата и влиза в сила от 1 август 2022 г. Променя се също и цената на купона за ученическо хранене и от 1 септември 2022 г. той ще струва 90 стотинки.

cena bilet avtobus

Казусът за преместваемите обекти „тип Лафка“ също провокира дискусии, а крайното решение, около което се обединиха гласуващите, е точките да бъдат предложени на търг поотделно, а не в пакети.

Общинските съветници приеха също Община Стара Загора да придобие от „Индустриална зона Загоре“ АД имот, предвиден за изграждане на обект публична общинска собственост – улица, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, чрез замяна. Представителя на Общината получи пълномощно да участва и гласува на Общо събрание на акционерите на зоната, насрочено на 22.08.2022 г.

С решение на Общинския съвет, се преизбра досегашния временен управител на Медицински център „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД за срок от още 3 месеца. Даде се и право на дружеството да проведе търг за отдаване под наем на част от блок Стационар.

След днешната редовна сесия се прие пазарът за индустриални стоки в кв. „Казански“, известен като Руския пазар, да носи името „Васил Шаханов“.

pazar

Предложението, което срещна силен отпор и беше отхвърлено от общинските съветници, е да се даде предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „Зара Солар“ ЕООД. Фирмата е подала заявление, в което излага намерението си за изграждане на фотоволтаична електрическа централа, върху имот – публична общинска собственост. Госпожа Мария Динева, общински съветник от групата на Земеделски народен съюз и председател на Общински съвет Стара Загора, изрази категоричната си позиция, че желае да се избира между повече заявители, а не от един. Тя допълни още: „Предлагам се да се проведе сериозен дебат по темата, с цел изграждането ни на цялостна стратегия за такива инвестиции, като фотоволтаична електрическа централа. Също така, да се обсъди участието на Община Стара Загора в публично-частно партньорство“.

На проведената на 28 юли 2022 г. редовна сесия Общинският съвет на Стара Загора прие 71 решения. Преди встъпването в процедура по гласуване и разглеждане на дневния ред, всички присъстващи в залата почетоха паметта на д-р Богдана Димитрова, която почина на 27 юли на 83 години. Д-р Богдана Димитрова беше председател на Общинския съвет в Стара Загора в периода от 1994 до 1999 г. Тя е ръководител е на екипа за създаване на Университетската болница в Стара Загора и неин зам.-директор (1994 – 2000 г.).

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема