Национален център за професионално развитие в областта на животновъдството откриха в Стара Загора

Първият по рода си Национален център за професионално развитие и компетентност в сферата на животновъдството отвори врати днес в сградата на Тракийския университет – Стара Загора. Проектът е на стойност 782 500 лева.

Той се реализира с финансовата подкрепа на Фондация ,,Америка за България’’.

Центърът ще бъде автономна структура към Тракийския университет, която ще генерира приходи и ще има възможност да се развива и работи независимо в дългосрочен план. Структурата му ще включва звена за консултантски услуги, практически обучения и повишаване на квалификацията, кариерно развитие, аграрни политики, икономически анализи и проучвания.

Тракийски университетПо време на тържественото откриване беше присъдено званието „доктор хонорис кауза“ на председателя на борда на директорите на Фондация ,, Америка за България’’ д-р Лин Дафт. Той е доктор по икономика на селското стопанство с над 40 години опит в аграрната политика, международна търговска политика, маркетинг на храни и земеделска продукция и международно икономическо развитие. През последните 19 години той е член на Борда на директорите на Българо-американския инвестиционен фонд, а впоследствие и на Фондация „Америка за България“. От юни 2015 г. д-р Дафт е председател на борда на Фондацията.
Фондация ,,Америка за България’’ започва дейността си през 2009 година и подкрепя инициативи в шест основни области: образование и библиотеки, гражданско общество и демократични институции, изкуство и култура, земеделие, социална сфера, културно наследство и туризъм. През последните 6 години фондацията е подпомогнала проекти на обща стойност над 6,7 млн. долара. Фондация ,,Америка за България’’ е подкрепяла научни проекти в земеделието на Аграрния университет и Университета по хранителни технологии в Пловдив, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Лесотехническия университет в София.

infoz autor www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема