Общинските съветници подкрепиха учредяване на СНЦ „Водородна долина Стара Загора“

След едночасови дебати и запознаване с детайли относно предложението на Сдружение с нестопанска цел „Водородна долина Стара Загора“ за учредяване на Сдружението и кандидатстване за финансиране на проект за изграждане на фотоволтаична централа и производството на зелен водород, общинските съветници дадоха своята подкрепа.

32-ма от старейшините гласуваха за, а 4-ма се въздържаха. От първоначалното предложение отпадна точка 2, гласяща, че Община Стара Загора ще бъде почетен член на сдружениетото.

Dineva Todorov

От трибуната на Общинския съвет, кметът на Стара Загора Живко Тодоров призова за повече информация, която да бъде предоставена на обществеността по темата, за да бъдат избегнати спекулации . „На този етап давате съгласие единствено за учредяване на Сдружението и участие в отворения прием на документи по линия „Хоризонт Европа“. Решението днес пази интересите на Общината и хората ѝ. Ако бъде спечелен проектът, то последващите действия отново ще зависят от Общински съвет. Подкрепата днес не ви задължава занапред. Проектът има потенциал да създаде нещо полезно за Стара Загора. Трябва да сме отговорни, но и активни“, обърна се към съветниците в началото на извънредното заседание кметът Тодоров.

В предложението е записано, че Сдружението декларира разработването на проект – „Загора Устойчив Водороден Регион“ (на английски език изписано: „Zagora Sustainable Hydrogen Region“, съкратено - ZAHYR), който се основава на разбирането за преобразуването на непостоянната електроенергия от фотоволтаична централа (зелена електроенергия) във водород (зелен водород), който да бъде съхраняван, транспортиран и използван като енергоносител в направления за водородна електромобилност, индустриална приложимост и електропроизводство по предварително детерминиран времеви график и товарово-мощностен профил. Този подход обезпечава контролирано беземисионно енергопроизводство и е приложна демонстрация в практически индустриален мащаб на поставената европейска цел в програмите Fit55 и актуализираната стратегия RePowerEU – 100% чиста електроенергия.

Учредяването на право на строеж ще бъде внесено за обсъждане и гласуване едва след като СНЦ „Водородна долина Стара Загора“ удостовери, че проектът „Загора Устойчив Водороден Регион“ е получил одобрение и финансиране.

В заседанието на местния парламент участие взе и инж. Юлиян Стръмски, който отговаря на въпросите на старейшините по темата от името на Сдружението.

www.infoz.bg  www.infoz.bg