Общинският съвет предлага Община Стара Загора да помогне финансово пострадалите в Каравелово, Богдан, Слатина и Трилистник

Общинските съветници на Стара Загора ще гласуват отпускане на финансова подкрепа в размер на 50 000 лева за пострадалите жители на селата Богдан, Каравелово, Слатина и Трилистник. Целта е да се подпомагане на пострадалите от опустошителното наводнение, в следствие на интензивни валежи в началото на месеца, оставило без дом жители на общините Карлово и Марица.

„Бедствието имаше опустошителни последици, като бе унищожена общинска и държавна инфраструктура, както и частни имоти. Именно множеството тежко пострадали жители на засегнатите населени места, провокират нашето състрадание и съпричастност към тях, в това тежко изпитание“, се казва в мотивите на предложението, подкрепено и внесено от всички старейшини. В него е записано още, че средствата ще се предоставят в полза на двете пострадали общини чрез договор за дарение – 30 000. лева за Община Карлово и 20 000 лева за Община Марица. Дарените суми ще се използват за подпомагане на граждани - жители на пометените от стихията населени места, които нямат други жилищни имоти.

Предстои предложението да бъде гласувано на 29 септември, когато е редовното заседание на Общински съвет Стара Загора. То ще бъде с предварително изпълнение, с оглед належащата нужда от помощ. Средствата ще са за сметка на планирани разходи от общинския бюджет, функция „Отбрана и сигурност“, дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“.

obshtina stara zagora711

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема