Срещи с автограф: Библиотека „Родина“ представя Катя Зографова и книгата ѝ „Бележити жени на/за България. От Кера Тамара до Петя Дубарова“

Срещи с автограф: Библиотека „Родина“ представя Катя Зографова и книгата ѝ „Бележити жени на/за България. От Кера Тамара до Петя Дубарова“

„Книгата на литературния историк Катя Зографова е своеобразна енциклопедия на женските присъствия във всички сфери на националния ни живот, при това разгърната в широк времеви пояс на седем столетия – от времето на падането на българското царство под османско владичество и светлата саможертва на цар Шишмановата сестра Кера Тамара – до наши съвременнички от ХХ век...

Koritsa Belezhiti zheni na za bylgaria ot kera tamara do petia dubarova

Авторката подбира внимателно и с професионален нюх на документалист имената на влиятелните жени, играли значима роля в историята на България, без да се отклонява в проблематични, търсещи евтина популярност посоки...

Духовно извисените героини на Катя Зографова градят един вдъхновен, въздействащ и потребен словесен параклис на Българката в пространствата на родната история и култура“ – казва проф. Пламен Павлов.

„В тази последна засега нейна книга читателят ще се срещне с повече или по-малко познати забележителни жени, вградили своя дялан камък в живия български духовен зид. Всъщност, вградили делото и името си... Катя Зографова е открила най-важното за своята изследователска писателска обреченост – националните духовни зидове се градят от живи камъни. За да са здрави и дълговечни.“

Представянето на книгата и на авторката ѝ е част от програмата в Нощта на изкуствата през 2022 г. и ще се проведе на 23 септември (петък) от 19:30 часа в Изложбена зала „Байер” в Стара Загора.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg