Европа се нуждае от повече зарядни станции за автомобили

Европа се нуждае от повече зарядни станции за автомобили

За да стане Европейският съюз неутрален по отношение на климата, Европейският парламент настоява за станции за зареждане с електроенергия на всеки 60 км, станции с водород на всеки 100 км и за по-малко емисии от кораби. Парламентът прие позицията си относно проекта на законодателство на Европейския съюз, чиято цел е да се стимулира разполагането на станции за зареждане с електроенергия и алтернативни горива.

    • Необходимо е по-бързо разполагане на зарядни станции по основните пътища на Европейския съюз
    • Осигуряване на лесно за използване и достъпно зареждане с електроенергия/презареждане с гориво
    • Необходими са мерки за ограничаване на въглеродните емисии в морския сектор

Примери за алтернативни горива са водород за автомобили, камиони, влакове и самолети. Целта е да се подкрепи навлизането на устойчиви превозни средства. Новите правила са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“ – планът на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

По-голям брой зарядни станции / станции за презареждане с гориво

Членовете на Европейския парламент определиха минимални задължителни национални цели за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. Държавите членки ще трябва да представят своя план относно начините за постигането на тези цели до 2024 г.

Съгласно приетия текст, до 2026 г. следва да има поне една електрическа зарядна станция за автомобили на всеки 60 км по главните пътища на Европейския съюз. Същото изискване ще се прилага за камиони и автобуси, но само за основните пътни коридори по мрежата на Европейския съюз TEN-T, където трябва да бъдат разположени по-мощни станции. Ще има някои изключения от правилата за най-отдалечените региони, островите и пътищата с много малък трафик.

Евродепутатите предлагат също така да се създадат повече станции за презареждане с водород по главните пътища на Европейския съюз (на всеки 100 км вместо на всеки 150 км, както предлага Европейската комисия) и тази цел да бъде постигната по-бързо (до 2028 г. вместо до 2031 г.).

Лесно и достъпно зареждане за потребителите

Алтернативните станции за презареждане следва да бъдат достъпни за всички марки превозни средства и плащането следва да бъде лесно. Те трябва да показват цената за kWh или за килограм и тя трябва да бъде достъпна и сравнима. Членовете на Европейския парламент също така искат до 2027 г. да бъде създадена единна точка на Европейския съюз за достъп до данни за алтернативните горива, която да предоставя информация относно наличието, времето за чакане и цените на различните станции в цяла Европа.

Устойчиви морски горива

Евродепутатите приеха също така позицията си по проекта на законодателство на Европейския съюз относно използването на възобновяеми и нисковъглеродни горива в морския транспорт. Парламентът настоява морският сектор да намали емисиите на парникови газове от корабите с 2%, считано от 2025 г., с 20% от 2035 г. и с 80% от 2050 г. в сравнение с равнището от 2020 г. (намалението, предложено от Европейската комисия, е 13% от 2035 г. и 75% от 2050 г.).

Тези изисквания ще се прилагат за кораби с брутен тонаж над 5000 тона, които са отговорни за 90% от въглеродните емисии от корабите акостирали във или плаващи между пристанищата на Европейския съюз, и за 50% от енергията, използвана при плавания, при които пристанището на отплаване или пристигане е извън Европейския съюз или в неговите най-отдалечени региони.

Евродепутатите също така определиха цел от 2% за използване на възобновяеми горива и задължиха контейнеровозите и пътническите кораби да използват електрозахранване на брега, докато са на котвена стоянка в основните пристанища на Европейския съюз, считано от 2030 г. Това би намалило значително замърсяването на въздуха в пристанищата.

За да се гарантира спазването на законодателството, членовете на Европейския парламент подкрепят въвеждането на санкции. Генерираните от тях приходи следва да отидат във Фонда за океаните и да допринасят за декарбонизацията на морския сектор, енергийната ефективност и технологиите за задвижване с нулеви емисии.

Цитати

Докладчикът на Европейския парламент относно разгръщането инфраструктура за алтернативни горива Исмаил Ертуг (С&Д, Германия) заяви: „В момента в Европейския съюз има 377 000 станции за зареждане, но това е наполовина по-малко от количеството, което би трябвало да бъде постигнато, ако страните от Европейския съюз бяха изпълнили обещанията си. Трябва да се справим с тази пречка пред декарбонизацията и бързо да въведем инфраструктурата за алтернативни горива.

Докладчикът на Европейския парламент относно използването на устойчиви морски горива Йорген Варборн (ЕНП, Швеция) подчерта: „Това е най-амбициозният проект в света за декарбонизация на морския транспорт. Позицията на Парламента гарантира, че нашите цели в областта на климата ще бъдат постигнати бързо и ефективно, като се запазва конкурентоспособността на морския сектор и се гарантира, че няма да има изтичане на въглеродни емисии или загуба на работни места в Европа.“

Следващи стъпки

Мандатът за преговори относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива беше приет с 485 гласа „за“, 65 гласа „против“ и 80 гласа „въздържал се“, а относно използването на устойчиви морски горива – с 451 гласа „за“, 137 гласа „против“ и 54 гласа „въздържал се“, с което Парламентът е готов да започне преговори с държавите членки.

car engine

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24